ANBI gegevens
Stichting GO4media
Pastoor Boelenslaan 6
3454AB De Meern
0643123353
info@go4media.nl

Bestuur
Anneke Veraart: Voorzitter
Remco Bijl: Penningmeester
Michell Lopez: Secretaris

Doelstelling
De stichting GO4media is opgericht in 2006 als stichting zonder winstoogmerk, zoals vermeld in onze statuten. Met onze projecten willen we de participatie onder jongeren en kinderen verhogen. We willen dat ze meedoen aan sport, we willen dat ze het heft in eigen hand nemen in hun eigen leefomgeving door films te maken en daarmee gezien worden door beleidsmakers. Ook zien we graag dat ze door in beweging te komen, 'empowered' worden, maw steviger in hun schoenen staan.

De methodes die de stichting ontwikkelt, maken wij overdraagbaar.
Het RSIN nummer is 816884894.
De bestuurders verdienen geen loon en ontvangen geen onkostenvergoeding.

Projectbasis
De stichting werkt op projectbasis, wat inhoudt dat er geen structurele financiering plaatsheeft. De stichting vindt het waardevol dat gelden besteed worden aan projectgelateerde kosten, vandaar dat een kantoor/pand niet tot de vaste lasten behoort. Kantoorruimte kan flexibel worden gehuurd, er kan vanuit huis of bij opdrachtgevers worden gewerkt. De verloning naar medewerkers en inhuur van freelancers is projectgelateerd.

Sport2kids/Lint-Wurmpie en Gezichten van Vrijheid
De voornaamste recente activiteiten zijn de ontwikkeling van Sport2kids met de inzet van Lint-Wurmpie in De Meern, Vleuten en Leidsche Rijn, en het landelijke project Gezichten van Vrijheid. De reserves die hierbij evt onstaan aan het einde van een boekjaar, worden doorgeschoven naar het volgende projectjaar, waarmee de beschikbare budgetten voor de uitvoering van projecten volledig uitgeput worden. Evt tegoeden bij opheffing van de stichting zullen naar de ANBI instelling Jantje Beton worden overgemaakt.

Vrijwilligers
De stichting is bij de uitvoering van projecten voor het grootste gedeelte afhankelijk van vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk is echter ook weer een manier om maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen

Hoofdpunten uit het beleidsplan 2014-2016
It’s not the destination, it’s the journey. Dat blijft voorop staan bij de stichting GO4media. Ook als het project Sport2kids/Lint-Wurmpie groeit en als participatietool belangrijker wordt voor de stichting.
Door middel van sport en mediaprojecten wil GO4media de maatschappelijke participatie bevorderen.
Voor nu en in de nabije toekomst wil GO4media zich hiervoor blijven inzetten.
Uit de methode ‘persbureau’ vloeien 2 projecten voor 2014-2016, waar de stichting zich op focust. Lint-Wurmpie en Gezichten van Vrijheid.
De participatie door de inzet van Sport gaan we in 2015/2016 breder inzetten.

Onze methodes
De inzet van sport en media in projecten om de maatschappelijke participatie te bevorderen, werkt! We zijn er van overtuigd dat participatie beter werkt met een methode die er vanuit gaat dat deelnemers en omgeving zelf de handen uit de mouwen steken en verantwoordelijkheden nemen.
Door mee te doen met onze projecten, vergroot je je kennis en inzicht. Wij willen de drempel zo laag mogelijk houden. Plezier is een belangrijk onderdeel van beleving en dat moet voor iedereen beschikbaar worden gemaakt.

Jaarrekening 13 Go4Media deel 1
Jaarrekening 13 Go4Media deel 2
Verslag Lint Wurmpie Run 2014
Verslaglegging Gezichten van Vrijheid